Waarom ouderparticipatie?

Wat kunnen ouders aan de school bieden?
 • De inbreng van de know-how van ouders (computerdeskundige, loodgieter, personeelsmanager, verteller, kunstenaar) kan de school extra-leven inblazen.
 • Ouders zijn externen. Ze hebben een andere kijk op de school. Ze zien wat leerkrachten en directies niet meer zien, ze zijn een spiegel.
 • Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind. Hun bekwaamheid kan de leerkrachten helpen probleemgevallen vlugger te signaleren en samen op te vangen. Het leerproces kan zo vergemakkelijken.
 • Ouders die betrokken worden bij de school werken ook thuis onderwijsondersteunend. Thuis- en schoolcultuur worden op elkaar afgestemd. Dat zorgt uiteindelijk ook voor betere resultaten van de kinderen.
 • Ouders kunnen het leerproces daadwerkelijk ondersteunen (leesmoeders, hulp bij uitstappen, zwemouders,…).
 • Ouders zorgen via de werkgroepen voor organisatie en extra-mankracht bij allerhande feesten en inkomsten.
Wat kan de school aan de ouders bieden?
 • Scholen kunnen ouders informeren over onderwerpen als faalangst, pesten, omgaan met moeilijke kinderen, taalontwikkeling, studierichtingen. Zo ondersteunen ze ouders als de eerste opvoeder van hun kind.
 • Scholen kunnen ouders uitnodigen om mee te doen met activiteiten in en buiten de klas. Leg de nieuwe rekenmethode op school uit. Vertel hoe ze hun kind kunnen helpen bij huiswerk. Scholen ondersteunen zo ouders als eerste leerkracht van hun kind.
 • Geef ouders een eigen plaats om met andere ouders, maar ook met leerkrachten én directie samen over de school te denken.

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

VZW Freinet op Stelten

Als ouderraad/VZW Freinet op stelten proberen wij de schoolwerking zo goed mogelijk te ondersteunen door:

 • Het ondersteunen van het warm en positief schoolklimaat,
 • De vinger aan de pols houden – brugfiguren,
 • Verwelkomen van (nieuwe) ouders (+ op de kick-off),
 • Organiseren van activiteiten en
 • Ouders trachten te mobiliseren voor activiteiten.

De leden van de ouderraad/VZW zijn:

Voorzitter:  Bjorn
Penningmeester:  Hans
Secretaris:  /
Leden:  Kimberly
Kelly-marie
Kevin
Ineke
Aimee
Annemie
Team:  Bieke
Daisy
Karen

Als jullie interesse hebben in de ouderraad/VZW kunnen jullie ons contacteren via vzw@freinetopstelten.be.

Jullie vragen en opmerkingen kunnen jullie ook doorsturen naar bovenstaand adres en deze zullen besproken worden op onze maandelijkse vergadering die plaatsvinden op onderstaande data:

 • Di. 24 augustus 2021 – 19.00-20.30
 • Di. 14 september 2021 – 19.30-21.00
 • Di. 19 oktober 2021 – 19.30-21.00
 • Di. 16 november 2021 – 19.30-21.00
 • Do. 9 december 2021 – 19.30-21.00

De Schoolraad