Waarom ouderparticipatie?

Wat kunnen ouders aan de school bieden?
 • De inbreng van de know-how van ouders (computerdeskundige, loodgieter, personeelsmanager, verteller, kunstenaar) kan de school extra-leven inblazen.
 • Ouders zijn externen. Ze hebben een andere kijk op de school. Ze zien wat leerkrachten en directies niet meer zien, ze zijn een spiegel.
 • Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind. Hun bekwaamheid kan de leerkrachten helpen probleemgevallen vlugger te signaleren en samen op te vangen. Het leerproces kan zo vergemakkelijken.
 • Ouders die betrokken worden bij de school werken ook thuis onderwijsondersteunend. Thuis- en schoolcultuur worden op elkaar afgestemd. Dat zorgt uiteindelijk ook voor betere resultaten van de kinderen.
 • Ouders kunnen het leerproces daadwerkelijk ondersteunen (leesmoeders, hulp bij uitstappen, zwemouders,…).
 • Ouders zorgen via de werkgroepen voor organisatie en extra-mankracht bij allerhande feesten en inkomsten.
Wat kan de school aan de ouders bieden?
 • Scholen kunnen ouders informeren over onderwerpen als faalangst, pesten, omgaan met moeilijke kinderen, taalontwikkeling, studierichtingen. Zo ondersteunen ze ouders als de eerste opvoeder van hun kind.
 • Scholen kunnen ouders uitnodigen om mee te doen met activiteiten in en buiten de klas. Leg de nieuwe rekenmethode op school uit. Vertel hoe ze hun kind kunnen helpen bij huiswerk. Scholen ondersteunen zo ouders als eerste leerkracht van hun kind.
 • Geef ouders een eigen plaats om met andere ouders, maar ook met leerkrachten én directie samen over de school te denken.

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

Oudercomité Freinet op Stelten

Als oudercomité van Freinet op Stelten proberen wij de schoolwerking zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door:

 • Allerlei activiteiten te organiseren met als doel:
  • Een positief en warm schoolklimaat creëren,
  • financiële ondersteuning van de school.
  Ter ondersteuning van deze activiteiten proberen we ook regelmatig andere ouders te mobiliseren.
 • Aanspreekpersoon bij vragen en/of opmerkingen i.v.m. de schoolwerking.
 • Bewaken en meedenken over de school- en freinetwerking i.s.m. de schoolraad.

De leden van het oudercomité zijn:

Voorzitter:  Bjorn
Penningmeester:  Hans
Leden:  Kelly-marie
Kevin
Aimee
Liesbet
Nastienka
Team:  Bieke
+ lid team

Als jullie interesse hebben om het oudercomité te vervoegen kunnen jullie ons of iemand van het team aanspreken of ons contacteren via vzw@freinetopstelten.be.

Jullie vragen en opmerkingen i.v.m. schoolwerking etc. kunnen jullie doorgeven via bovenstaande wegen en deze zullen besproken worden op onze maandelijkse vergadering die plaatsvinden op onderstaande data:

 • Di. 22 augustus 2023 – 19.00-21.00
 • Do. 19 september 2023 – 19.30-21.00
 • Di. 24 oktober 2023 – 19.30-21.00
 • Do. 30 november 2023 – 19.30-21.00
 • Ma. 11 december 2023 – 19.30-21.00

De Schoolraad

Ik ben Lotte, vrouw van Wouter en mama van Kobe (2015) en Nils (2013). Ik zet me graag in voor de school en doe dit al sinds onze Kobe gestart is in de kleuterklas: klasouder, soepouder, festivalouder, kampouder, schoolraadouder, … van alles wat omdat ik gewoon graag van afwisseling hou.

Mijn job is pedagogisch verantwoordelijke in ‘t Kadeeke, de kinderopvang van Stad Dilsen-Stokkem, waar ik mij toeleg op alles wat pedagogisch kan gezien worden bij kinderen, ouders, begeleiders en op de achtergrond, bijv. kwaliteitshandboek en vorming. Mijn hobby’s zijn mijn gezin en een klein beetje amateurmuziek en low profile sporten.

In de schoolraad hoop ik vooral te kunnen meedenken over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de school, zoals op dit moment de groei van de school zonder de Freinet-eigenheid te verliezen en de opbouw naar de start van de nieuwbouw. Ook hier hoop ik tal van afwisselende onderwerpen onder mijn neus te krijgen en er te mogen over meedenken.”

Sara De Clerck, getrouwd met Bjorn Jacobs en mama van Doutzen (2013), Djura (2015) en Lunt (2017). Als beleidsmedewerker aan de Universiteit Hasselt, ligt onderwijs me nauw aan het hart. We hebben voor Freinet op Stelten gekozen, niet enkel vanwege het pedagogisch concept maar ook vanwege het team van supergeëngageerde leerkrachten en directie. Vanuit mijn deelname aan de Schoolraad is het mijn ambitie om dit team waar mogelijk te ondersteunen en te helpen om hun engagement voor onze kinderen én school ten volle op te kunnen nemen.
  Graag wil ik me voorstellen als lid van de schoolraad. Mijn naam is Nop en ik ben de vader van twee geweldige zonen, Raven en Nimm. Van beroep ben ik Curator in Nederland en heb ik samen met Astrid een eigen kantoor waar wij bewindvoering, mentorschap en curatorschap bieden voor mensen die deels of geheel wilsonbekwaam zijn. Als hobby maak ik muziek en doe ik graag bushcraften. Daarnaast rij ik graag op mijn Motoguzzi. Mocht je vragen hebben over de schoolraad mag je mij altijd aanspreken.
Bieke Machiels. Ik ben een trotse directeur van Freinet Op Stelten. We hebben een gemotiveerd team dat de freinetwaarden en de freinetvisie hoog in het vaandel draagt. In mijn vrije tijd ga ik graag op ontdekking naar andere culturen, naar kunsttentoonstellingen en lekker gaan uiteten.
 

Ik ben Sarina Vandermaesen en ondertussen sta ik toch al enkele jaren in het onderwijs. Na het bijzonder onderwijs en enkele vervangingen in het gewone onderwijs kwam ik uiteindelijk in de Freinetschool terecht. Ondertussen werk ik hier nu al 5 schooljaren met veel enthousiasme. Op dit moment ben ik de trotse juf van de 3de graad. Inderdaad, je hoort het goed. Ik sta bij de grootste deugnieten van onze school. 😀 Hihi.

Verder kocht ik recentelijk een huisje in Paal waar ik binnenkort samen met mijn Berner Sennen Daycko een spannende nieuwe start zal maken. In mijn vrije tijd vind je me in de fitness. Of ja,.. Oke.. Eerlijk toegegeven. Af en toe ook zeker eens op een terrasje met een glaasje wijn.:D Tenslotte ben ik iemand die van gezelligheid houdt maar ook wel eens graag een dansje placeert samen met haar vriendinnen.

 

Willeke Hermasn, 36 jaar 

Getrouwd met Kristof 

Twee kinderen: Mila (10 jaar) en Zoë (4 jaar)

Hobby: lezen, tuinieren 

Derde schooljaar bij Freinet Op Stelten, kindjes zitten bij mij op school.