GO! BS Freinet “Op Stelten”

Een plek waar iedereen met goesting groeit!

Onze visie

Wat?
Scholen moeten zich aan een leerplan houden. Ook een freinetschool. Maar de manier waarop dit gebeurt verschilt van alle andere scholen. Freinetscholen zijn ‘methodescholen’ omdat ze volgens een eigen pedagogische methode te werk gaan. De freinetschool te Dilsen is een hedendaagse school die de onderwijsideeën van de franse pedagoog Célestin Freinet in eigentijdse leerprocessen omzet.
Het kind centraal.
Het kind met zijn eigen weten en vragen, zijn eigen willen en kunnen is het uitgangspunt van alles wat er op school gebeurt. Elk kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid.
Leren is ervaren, ervaren is leren.
Kinderen zijn van nature leergierig, ze leren graag als ze maar betrokken zijn bij de leerstof. En die betrokkenheid bereik je door te vertrekken vanuit de wereld van het kind én door de
deuren van de school en de ogen en oren van leerkracht en kinderen open te zetten.
Van zelfstandig kiezen word je groot.
Kinderen worden gestimuleerd en begeleid om hun leerproces zelf in handen te nemen. Kinderen weten wat van hen verwacht wordt, maar kunnen zelf mee de weg bepalen om tot dat einddoel te komen. De leerkracht is steeds in de buurt en helpt daar waar nodig hindernissen te overwinnen of nieuwe uitdagingen aan te gaan.
En dat doen we allemaal samen.
Afspraken zijn nodig. Maar die maken we samen. Zo leren we elke dag hoe we democratisch met elkaar kunnen omgaan. Kinderen, leerkrachten en ouders, samen maken we de school. Kinderen die in onze school het zesde leerjaar beëindigen, halen de eindtermen, maar vooral, ze hebben niet afgeleerd plezier te beleven aan het leren, aan het ontdekken van de wereld om hen heen… ze hebben de lichtjes nog in hun ogen!